Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy
Dom Samopomocy „Integracja”
w Bytomiu

BIP

ul. Karpacka 25
41-907 Bytom

Pomoc

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu
z nami. 
Zapraszamy do korzystania i współtworzenia mapy punktów wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego
dostępnej pod adresem - wsparcie.eco21.pl

32 280 85 29 dyrektor@sdsbytom.pl p.socjalny@sdsbytom.pl

Fizjoterapia

RUCH TO ZDROWIE
Nasz ośrodek zapewnia również zajęcia rehabilitacyjne. Jest to część pracy, która skupia się na terapii ruchem uczestników. Obejmuje zarówno typ A i C. Zajęcia odbywają się głównie w formie grupowej ze względu na ilość osób w ośrodku, ale też gdy są wskazania indywidualnie. Odbywają się na dwóch salach, przeznaczonych do zajęć grupowych na sprzęcie będącym na wyposażeniu oraz sali do cwiczeń indywidualnych.
Cele rehabilitacji ruchowej :
- przywrócenie, utrzymanie, bądź poprawa sprawności fizycznej,
- zapobieganie zanikom mięśniowym, wzrost siły mięśniowej,
- utrzymanie, bądź poprawa zakresu ruchomości w stawach,
- korygowanie wad postawy i patologicznych nawyków ruchowych,
- poprawa funkcji układów, głównie nerwowego, oddechowego, krążenia,
- zapewnienie odpowiedniej dawki aktywności fizycznej,
- przeciwdziałanie otyłości,
- promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie biernemu sposobu
  spędzania czasu w ośrodku,
- niwelowanie negatywnego napięcia psychofizycznego wynikającego ze
  zdiagnozowanej choroby, bądź przyjmowanych leków.