Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy
Dom Samopomocy „Integracja”
w Bytomiu

BIP

ul. Karpacka 25
41-907 Bytom

Pomoc

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu
z nami. 
Zapraszamy do korzystania i współtworzenia mapy punktów wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego
dostępnej pod adresem - wsparcie.eco21.pl

32 280 85 29 dyrektor@sdsbytom.pl p.socjalny@sdsbytom.pl

Forma wsparcia dla rodzin

Ośrodek prowadzi  GRUPY WSPARCIA Z ELEMENTAMI PSYCHOEDUKACJI dla rodzin oraz opiekunów osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Na spotkania zapraszamy raz w miesiącu. Spotkania prowadzone są przez psychologa oraz pedagoga.

Należy  szczególnie podkreślić, iż w celu osiągnięcia efektów i sukcesów terapeutycznych ważna  jest konstruktywna, oparta na wzajemnym zaufaniu współpraca z rodzinami osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Prowadzone przez nas grupy wsparcia stanowią bardzo istotny element pracy terapeutycznej wspierający skuteczność oddziaływań.

Ponadto oferujemy indywidualne poradnictwo oraz konsultacje dla rodzin.

PAMIĘTAJ!  Leki nie załatwią wszystkiego!

1. Leczenie nie kończy się z chwilą zakończenia hospitalizacji. Okres po opuszczeniu szpitala jest bardzo ważny. Chorującą osobę czekają nowe zadania i obowiązki. Większość osób nie jest jeszcze w pełni sprawna fizycznie i psychicznie, nadal zażywa leki, ma za sobą niepowodzenia w nauce, pracy czy w życiu osobistym. Są w tym okresie podatni na zranienia. Potrzebują więc możliwości stworzenia jak najkorzystniejszych warunków rekonwalescencji.

2. System oparcia społecznego jest bardzo ważny w szczególności dla człowieka chorego. Zwykle w czasie choroby zostaje on zubożony i należy powoli odbudowywać go w czasie rehabilitacji. W razie kryzysu system oparcia społecznego pełni rolę ochronną i wspomagającą, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie kolejnej hospitalizacji oraz utrzymanie długiego czasu remisji.     

3. Oferta środowiskowego domu samopomocy jest więc propozycją skierowaną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają wsparcia w funkcjonowaniu społecznym, w szczególności w zakresie zwiększania samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.