Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

Partnerzy ośrodka

W celu wzmocnienia działań wspierająco – aktywizujących ośrodek współpracuje z różnego rodzaju instytucjami, tj.:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w zakresie spraw rentowych uczestników.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu: m.in. Terenowe Punkty Pomocy Środowiskowej, Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Dodatków Mieszkaniowych, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Dział Rehabilitacji Społecznej, Zespół Psychiatryczno-Środowiskowy – w zakresie załatwiania bieżących spraw uczestników, pomoc w rozwiązaniu sytuacji problemowej, strona internetowa   www.mopr.bytom.pl.

3. Urząd Miejski w Bytomiu: m. in. Wydział Polityki Społecznej – w zakresie bieżącego funkcjonowania Domu, strona internetowa  www.bytom.pl.

4. Urząd Miejski w Bytomiu Referat Spraw Lokalowych i Wydział Spraw Obywatelskich – dotyczy spraw mieszkaniowych poszczególnych uczestników.

5. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu – w zakresie spotkań integracyjnych, wymiany doświadczeń.

6. Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec” w Bytomiu – w zakresie spotkań integracyjnych, wymiany doświadczeń.

7. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu – w zakresie spotkań integracyjnych, wymiany doświadczeń.

8. Miejski Ośrodek Opiekuńczy w Bytomiu – w zakresie spotkań integracyjnych, wymiany doświadczeń, pomocy na rzecz byłych uczestników Domu.

9. Dzienne domy pomocy działające w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu – w zakresie spotkań integracyjnych, wymiany doświadczeń.

10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach, w Chorzowie, w Lublińcu – w zakresie spotkań integracyjnych, wymiany doświadczeń.

11. Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu, ul. A. Legionów 10 - w zakresie leczenia psychiatrycznego uczestników.

12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARKA-MED w Bytomiu, ul. Arki Bożka 15A, w zakresie leczenia psychiatrycznego uczestników.

13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AVIMED w Bytomiu, ul. Żeromskiego 1, w zakresie leczenia psychiatrycznego uczestników.

14. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sigma Bi w Bytomiu,
ul. Wyczółkowskiego 26, w zakresie leczenia psychiatrycznego uczestników.

15. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sante w Bytomiu, ul. Sadowa 3, w zakresie leczenia psychiatrycznego uczestników, w zakresie leczenia psychiatrycznego uczestników.

16. Przychodnia Rejonowa w Bytomiu, ul. Orzegowska 52, w zakresie leczenia psychiatrycznego uczestników.

17. Szpitale psychiatryczne – Lubliniec, Rybnik, dzienny oraz całodobowy oddział psychiatryczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu oraz w Świętochłowicach – w zakresie leczenia psychiatrycznego uczestników.

18. Poradnie rejonowe oraz specjalistyczne w Bytomiu – w zakresie leczenia somatycznego uczestników.

19. Sąd rejonowy i komornicy – dotyczy spraw sądowych i komorniczych uczestników.

20. Sąd okręgowy – dotyczy spraw sądowych uczestników.

21. Banki – dotyczy spraw uczestników związanych z bieżącymi opłatami.

22. Poczty – dotyczy spraw uczestników związanych z bieżącymi opłatami oraz korespondencją.

23. Przedszkola miejskie – w zakresie spotkań integracyjnych.

24. Szkoły bytomskie, Wydział Oświaty UM w Bytomiu, w zakresie wymiany doświadczeń, uczestnictwo we wspólnych projektach.

25. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu – w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników oraz załatwiania bieżących spraw uczestników, strona internetowa www.pupbytom.com.pl.

26. Bytomskie Mieszkania, administracje – dotyczy spraw mieszkaniowych uczestników, strona internetowa www.bm.bytom.pl.

27. Agencje świadczące usługi specjalistyczne – dotyczy uczestników, którzy korzystają z tej formy pomocy w zakresie załatwiania pilnych i bieżących spraw uczestników.

28. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu – w zakresie spotkań integracyjnych, wymiany doświadczeń.

29. Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu – w zakresie spotkań integracyjnych, wymiany doświadczeń.