Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

Uczestnicy terapii

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu skierowana jest do osób dorosłych, chorujących psychicznie, zwłaszcza do osób doświadczających kryzysu psychicznego.

Doświadczanie choroby psychicznej zwykle wiąże się z poczuciem wyobcowania i osamotnienia oraz z trudnościami w kontaktach z ludźmi. Osoby chorujące przeżywają niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań. Tracą wiarę we własne możliwości. Trudno im znaleźć miejsce, w którym mogłyby bezpiecznie dzielić się swoimi przeżyciami i pomysłami. Diagnoza choroby psychicznej wiąże się z wieloma trudnościami i ograniczeniami. Pojawia się uczucie niepewności i zagubienia.  Brakuje informacji dotyczącej choroby oraz sposobu radzenia sobie z nią. Nasza oferta jest propozycją skierowaną do osób mających takie lub podobne doświadczenia.

ZGŁOŚ SIĘ NIE ZWLEKAJ!