Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

Zamówienia publiczne nr 1/PN/2021

Tryb podstawowy, nr 1/PN.2021, nr sprawy ŚDS.261.1.1.2021 pn. Modernizacja tarasu ŚDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych

 
Ogłoszenie o zamówieniu
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/SWZ.pdf

Załącznik nr 1.1 do SWZ - Przedmiar robót
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/1_1/Zalacznik_nr_1.zip

Załącznik nr 1.2 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/1_2/Zalacznik_nr_1.zip

Załącznik nr 1.3 do SWZ - Projekt budowlano-wykonawczy
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/1_3/Zalacznik_nr_1.zip

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/Zalacznik_nr_2_do_SWZ_-_Formularz_ofertowy.docx

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie art. 125 ust.1
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/Zalacznik_nr_3_do_SWZ_-_Oswiadczenie_art.docx

Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz robót budowalnych
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/Zalacznik_nr_4_do_SWZ_-_Wykaz_robot_budowlanych.docx

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/Zalacznik_nr_5_do_SWZ_-_Wykaz_osob.docx

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie art. 117 ust. 4
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/Zalacznik_nr_6_do_SWZ_-_Oswiadczenie_art.docx

Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/Zalacznik_nr_7_do_SWZ_-_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego.docx

Załącznik nr 8 so SWZ - Projektowane postanowiania umowy
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/Zalacznik_nr_8_do_SWZ_-_Projektowane_postanowienia_umowy.docx

Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie art. 108 ust. 1 pkt 5
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/Zalacznik_nr_9_do_SWZ_-_Oswiadczenie_art.docx

20.08.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamóienia
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_zamowienie.pdf

20.08.2021 Informacja z otwarica ofert
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

25.08.2021 Informacja o unieważnieniu postępowania
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras/Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

dokument utworzony: Dariusz Chabier, dnia: 2019-01-18 10:00:33
ostatnio zmodyfikowany: Sabina Kinder modyfikowany: 2023-10-27 11:28:48
Rejestr zmian