Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

Zamówienia publiczne nr 2/PN/2021

Tryb podstawowy, nr 2/PN.2021, nr sprawy ŚDS.261.1.2.2021 pn. Modernizacja tarasu ŚDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o zamówieniu
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/SWZ.pdf

Załącznik nr 1.1 do SWZ - Przedmiar robót
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/Zalacznik_nr_1_1.zip

Załącznik nr 1.2 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/Zalacznik_nr_1_2.zip

Załącznik nr 1.3 do SWZ - Projekt budowlano-wykonawczy
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/Zalacznik_nr_1_3.zip

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/Zalacznik_nr_2_do_SWZ_-_Formularz_ofertowy.docx

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie art. 125 ust.1
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/Zalacznik_nr_3_do_SWZ_-_Oswiadczenie_art.docx

Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz robót budowalnych
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/Zalacznik_nr_4_do_SWZ_-_Wykaz_robot_budowlanych.docx

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/Zalacznik_nr_5_do_SWZ_-_Wykaz_osob.docx

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie art. 117 ust. 4
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/Zalacznik_nr_6_do_SWZ_-_Oswiadczenie_art.docx

Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/Zalacznik_nr_7_do_SWZ_-_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego.docx

Załącznik nr 8 so SWZ - Projektowane postanowiania umowy
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/Zalacznik_nr_8_do_SWZ_-_Projektowane_postanowienia_umowy.docx

Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie art. 108 ust. 1 pkt 5
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/Zalacznik_nr_9_do_SWZ_-_Oswiadczenie_art.docx

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_zamowienie.pdf

Informacja z otwarcia ofert:
/materialy/_upload/bip/zamowienia/Taras_2_PN_2021/Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych:
/materialy/_upload/Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_oraz_ofertach_odrzuconych.pdf