Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

Zasady przyjęć do ośrodka

1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
 • zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa (o występujących zaburzeniach psychicznych),
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

2. PROCEDURA PRZYJĘCIA

Osoba kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z placówką celem umówienia się na rozmowę.  Pracownik socjalny Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu wydaje druki zaświadczeń do lekarza psychiatry oraz lekarza rodzinnego. Następnie z wymaganymi dokumentami udaje się do pracownika socjalnego (MOPR w Bytomiu) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.