Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy
Dom Samopomocy „Integracja”
w Bytomiu

BIP

ul. Karpacka 25
41-907 Bytom

Pomoc

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu
z nami. 
Zapraszamy do korzystania i współtworzenia mapy punktów wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego
dostępnej pod adresem - wsparcie.eco21.pl

32 280 85 29 dyrektor@sdsbytom.pl p.socjalny@sdsbytom.pl

Zasady przyjęć do ośrodka

1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
  • zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa (o występujących zaburzeniach psychicznych),
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

2. PROCEDURA PRZYJĘCIA

Osoba kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z placówką celem umówienia się na rozmowę z psychologiem.  Po przeprowadzonej rozmowie (wstępnej kwalifikacji) osoba zainteresowana zgłasza się do pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu celem pozyskania zaświadczenia do lekarza psychiatry oraz lekarza rodzinnego. Następnie z wymaganymi dokumentami udaje się do pracownika socjalnego (MOPR w Bytomiu) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.