Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

Realizowane projekty

1. 2011 ROK

W 2011 roku nasz Ośrodek wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu realizował projekt „Droga do samodzielności”, który był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

W ramach projektu zrealizowano zajęcia tematyczne dla beneficjentów projektu, wyjazdy integracyjne, wyjścia w plener, wyjścia do instytucji kulturalnych, publikacje prasowe dotyczące chorób psychicznych, reportaże z beneficjentami projektu oraz konferencje.

Zobacz wycinek prasowy

2.  2012 ROK

W 2012 roku nasz ośrodek był partnerem w projekcie realizowanym przez Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach „Dni Solidarności z osobami z zaburzeniami psychicznymi”, projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W ramach projektu realizowane były następujące działania: impreza plenerowa 22 września w Parku Śląskim w Chorzowie, w której nasz ośrodek brał czynny udział, dwie konferecje: „Perspektywy rozwoju psychiatrii środowiskowej” w Sali sejmu Śląskiego w Katowicach, oraz „Choroba Alzheimera- aspekty medyczne, społeczne, rodzinne” w Centrum Edukacyjnym im. bł. Jana Pawła II w Gliwicach. Ponadto w ramach projektu zorganizowano dni otwarte
w wielu placówkach woj. śląskiego świadczących pomoc na rzecz osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. W ramach tego przedsięwzięcia nasza placówka zorganizowała dni otwarte 30 września, odbyło się szereg zajęć rekreacyjnych, piknik zajęcia rekreacyjne, wykłady oraz konsultacje ze specjalistami.

3.  2014 ROK

W 2014 roku nasz ośrodek był partnerem w projekcie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w ramach projektu „Mieszkanie chronione……a później mój dom” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób zaburzeniami psychicznymi”. W ramach projektu 10 września 2014 roku zorganizowano Dzień Otwarty Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu – bytomskiego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach którego miały miejsce prezentacje, wykłady, konsultacje indywidualne zajęcia aktywizujące oraz poczęstunek.

4.  2015 ROK

W 2015 roku nasz ośrodek zaangażował się w walkę z dopalaczami. Wraz z władzami miasta, policją, pracownikami Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Katolickim Ośrodkiem Dom Nadziei rozpoczęto kampanię informacyjną poświęconą dopalaczom skierowaną zarówno do młodzieży jak i ich rodziców.

Zobacz wycinek prasowy
Zobacz link

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja” działające przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” wzięło czynny udział w Dniach Organizacji Pozarządowych. Zaprezentowano prace plastyczne uczestników oraz promowano kampanię informacyjną z zakresu zdrowia psychicznego.

Zobacz wycinek prasowy