Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

 Informacje nieudostępnione
Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w Środowiskowym Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu:
- z tablicy ogłoszeń w ośrodku,
- na pisemny/ustny wniosek złożony w ośrodku,
- na wniosek przesłany w formie elektronicznej.