Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

Nasz dom

Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” w Bytomiu jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla dorosłych osób cierpiących na zaburzenia psychiczne (typA), a także uczestników chorujących na Alzheimera i inne zespoły otępienne (typC), realizującym zadanie zlecone gminie. Obszarem działania jest miasto Bytom co oznacza, iż do ośrodka mogą być kierowane osoby zainteresowane z terenu miasta Bytomia.

Misją naszej organizacji i celem działalności Ośrodka jest udzielanie pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie – głównie cierpiącym na schizofrenię  oraz usprawnienie do funkcjonowania  w społeczeństwie.

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Obecnie przeznaczony jest dla 37 uczestników typu A oraz 10 typu C.

Dom oferuje usługi wspierająco –aktywizujące oraz posiłki (dwudaniowy obiad). Zasady odpłatności za usługi wspierająco-aktywizujące reguluje art. 51 b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), natomiast zasady odpłatności za posiłki reguluje Uchwała nr XIII/185/13  Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalania zasad naliczania, sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za posiłki dla podopiecznych ŚDS „Integracja” w Bytomiu. Wszelkich informacji w tej sprawie udzielą pracownik socjalny Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu oraz pracownicy socjalni Terenowych Punktów Pomocy Środowiskowej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Podstawa prawna funkcjonowania:
1. Uchwała nr XLII/522/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom Działającej za Radę Miejską z dnia 14 września 2012 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu samopomocy „Integracja” w Bytomiu.

2. Uchwała nr V/37/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Integracja” w Bytomiu (DZ.Urz. Woj. Śl. z 21 listopada 2012 roku, poz. 4927).

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

4. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (tekst jedn.: DZ. U. z 2011 r., nr 231, poz. 1375, z póź. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 238, poz 1586, z póź. zm.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11