Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWUM

REJESTRY I EWIDENCJE
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY "INTEGRACJA"
W BYTOMIU

     1. Rejestr zarządzeń dyrektora
     2. Książka kontroli
     3. Rejestr skarg i wniosków
     4. Księgi inwentarzowe
     5. Rejestr umów oraz umów zleceń
     6. Dziennik korespondencyjny
     7. Rejestr pism przychodzących
     8. Rejestr pism wychodzących
     9. Rejestr wyjść prywatnych i służbowych
    10.Rejestr osób zgłoszonych, wyrejestrowanych do ubezpieczeń
         społecznych ZUS
    11. Ewidencja wyjazdów służbowych
    12. Ewidencja zaświadczeń oraz świadectw pracy
    13. Ewidencja zwolnień lekarskich
    14. Ewidencja wniosków urlopowych
    15. Ewidencja pracy w godzinach nadliczbowych
    16. Rejestr upoważnień wydawanych przez dyrektora
    17. Rejestr udzielonych zamówień publicznych
    18. Ewidencja uczestników
    19. Rejestr akt osobowych uczestników
    20. Ewidencja pieczęci i pieczątek

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :

Rejestrów i ewidencji zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).

Udostępnienie informacji zgromadzonych w archiwum uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej za informacje publiczne - odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art.10, ust.1 tej ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryby dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

dokument utworzony: , dnia: 2015-07-09 11:52:36
ostatnio zmodyfikowany: modyfikowany: 2015-07-13 13:48:21
Rejestr zmian