Darmowy licznik odwiedzin

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bytomiu

ul. Karpacka 25 41-907 Bytom

 • Klawisze dostępności
  Przejdz do treśći:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja Tekstowa:
  Alt
  3
  Wesja Kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa Witryny

Ogłoszenie informacji o zamówieniu ŚDS.261.1.2023

Ogłoszenie informacji o zamówieniu poniżej 130 000 zł w formie konkursu ofert pn. ,, Remont korytarza, pokoju wyciszeń, wymiana drzwi do pokoju administracyjnego w poziomie I piętra w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy  Integracja w Bytomiu''.


Ogłoszenie informacji o zamówieniu
/materialy/_upload/REMONT/Ogloszenie_o_zamowieniu.docx

Przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym - załącznik nr 1 do Ogłoszenia
/materialy/_upload/REMONT/zal.pdf

Formularz oferty - załącznik nr 2 do Ogłoszenia
/materialy/_upload/REMONT/Zal.docx

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - załącznik nr 3 do Ogłoszenia
/materialy/_upload/REMONT/Zal_1.docx

Istotne postanowienia umowne - załącznik nr 4 do Ogłoszenia
/materialy/_upload/REMONT/Zal_2.docx

Druk oświadczenia Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - załącznik nr 5 do Istotnych Postanowień Umownych
/materialy/_upload/REMONT/Zal_3.docx

Dokumentacja techniczna - załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umownych
/materialy/_upload/REMONT/czesc_opisowa_remont_korytarz_i_pokoj_wyciszen.pdf

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert, zawiadomienie o zmianie treści Ogłoszenia informacji o zamówieniu w formie konkursu ofert
/materialy/_upload/REMONT/Informacja_o_przedluzeniu_terminu_skladania_ofert.docx

Formularz oferty ( aktualny druk )   - załącznik nr 2 do Ogłoszenia
/materialy/_upload/REMONT/Zal_5.docx

Informacja z otwarcia ofert:
/materialy/_upload/REMONT/Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
/materialy/_upload/REMONT/Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_strona.pdf

dokument utworzony: Pomoc techniczna, dnia: 2023-10-27 11:55:14
ostatnio zmodyfikowany: Sabina Kinder modyfikowany: 2023-11-10 11:27:53
Rejestr zmian